SI
03 896 17 15 03 896 17 15
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Muzeji

Muzej premogovništva Slovenije

Popolnoma prenovljeni podzemni del Muzeja premogovništva Slovenije obiskovalcem omogoča doživetje izkušnje rudarjev, ki so se desetletja spuščali 160 metrov globoko pod zemljo, da bi na površje spravili »črno zlato«. Različna prizorišča iz življenja in dela rudarjev, ki jih upodablja 20 izjemnih scen in 15 zanimivih lutk, oživijo s pomočjo sodobne avdiovizualne opreme. Ura in pol vznemirljivega potovanja, v katerem je moč spoznati mehanizacijo jamskih prostorov iz zadnjih desetletij razvoja velenjskega Premogovnika, je sklenjena z vožnjo z vlakom po podzemni železnici.

**ZA OGLED MUZEJA JE POTREBNA PREDHODNA REZERVACIJA.**

VIDEO: Muzej premogovništva Slovenije

Kontakt

Cenik

Muzej Velenje

Muzej Velenje domuje na Velenjskem gradu, ki je znan kot eden najlepše ohranjenih slovenskih gradov. Velenjski grad se v zgodovinskih virih prvič omenja leta 1270, današnjo podobo pa je dobil v 16. stoletju, ko so ga tedanji lastniki popolnoma prenovili in napol trdnjavsko zasnovan grad spremenili v renesančno rezidenco. Po drugi svetovni vojni je grad prešel v družbeno premoženje, in veliko notranje opreme je bilo uničene, stavba je začela propadati. Leta 1957 je velenjski premogovnik ustanovil Muzej slovenskih premogovnikov in muzej je svoje prostore dobil na Velenjskem gradu. Kmalu so v muzeju začele nastajati nove zbirke, hkrati pa je potekala intenzivna sanacija grajske stavbe.

Danes Muzej Velenje s svojim delovanjem pokriva območje treh občin Šaleške doline (Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki), obiskovalcem pa na Velenjskem gradu ponuja na ogled enajst stalnih muzejskih in galerijskih razstav ter vedno tudi kakšno zanimivo občasno razstavo. Poleg zbirk, ki obiskovalca popeljejo skozi lokalno zgodovino, vsekakor velja izpostaviti še Afriško zbirko Františka Foita, eno od treh najpomembnejših afriških zbirk na slovenskih tleh, ter zbirki ostankov mastodonta in sodobne slovenske umetnosti.

Kontakt

V Muzeju Velenje si lahko ogledate deset stalnih razstav

Vzorčno mesto

Če iščete znanje, za katerega verjamete, da ga imate, potem je to pogosto največ, kar boste kdaj našli.

Vzorčno mesto je ekosistem, odprt prostor za kreativno soočanje z vse hitreje spreminjajočim se svetom tehnološkega napredka in družbeno okoljskih sprememb. Prostor, v katerem sodelujejo vsi deležniki mesta ter regije, za vzpostavitev trajnostno učinkovite strategije razvoja družbe.

Ljudje so naravni prepoznavalci vzorcev. V prazgodovinskem času, ko smo prepoznali nevarnost v šibkem šumu iz grmovja ali kadar danes na hitro preletavamo stran za stranjo, polno črk in številk, uporabljamo vzorce za prepoznavanje pomena, ne da bi morali opraviti podrobnejši pregled.

Preberi več

VIDEO: Pattern city

Kontakt

Kavčnikova domačija

Kavčnikova domačija v Zavodnjah je biser kmečke arhitekture na Slovenskem in najjužnejša ohranjena alpska dimnica v evropskem prostoru. Te vrste stavb so v večini prevladovale v našem prostoru od 11. do konca 18. stoletja, tedaj pa so jih oblasti začele odločno preganjati zaradi velike nevarnosti požarov. Nadomestile so jih sodobne stavbe s t. i. "črno kuhinjo".

Današnje poslopje je nastalo kot rezultat različnih prezidav in dozidav in ga v vrsti sestavlja več v bistvu avtonomnih prostornin. Najstarejši del domačije je dimnica, stara okoli 400 let. Mala okenca na dimnični celici, smučni mehanizem, pa tudi detajli lesenih tečajev na vhodnih vratih v lopi, pričajo, da je jedro stavbe z lopo nastalo verjetno v 17. stoletju. Tedaj je bila ohranjena dimnična celica edini bivalni prostor Kavčnikove domačije.

Muzejska predstavitev dimnične hiše je naravnana tako, da imajo obiskovalci občutek, da v njej še vedno živijo ljudje, saj na ognju vsakodnevno plapola ogenj in tudi dim se še danes prosto vali po prostoru.

VIDEO: Kavčnikova domačija

Kontakt

Grilova domačija

Grilova domačija je v ekomuzej preurejena stara viničarija na nekdaj vinorodnem pobočju Lipja pri Velenju. Domačija obsega hišo s črno kuhinjo, zelenjavni in zeliščni vrt, čebelnjak, vinograd in sadovnjak.

Hiša je bila predvidoma postavljena sredi 19. stoletja kot majhna viničarska hiša (viničarija) na vinorodnem pobočju Lipja in Vinske Gore. Ob koncu 19. stoletja se je vinska trta zaradi pojava trtne uši umaknila, viničarije pa so se zaradi majhni posesti preoblikovale v domačije manjših kmetov. V tem času je bilo hiši dozidano tudi gospodarsko poslopje.

Hiša je vrhkletna, delno zidana in delno lesena, s krajšo stranico potisnjena v breg. Ima ohranjeno črno kuhinjo, vežo, "hišo", "štiblc" in vinsko klet. Domačija je danes eden redkih dobro ohranjenih primerov dediščine viničarjev na območju Vinske Gore.

Kontakt

Hiša mineralov Velenje

Muzej hiše mineralov predstavlja geološko zbirko mineralov sveta in obsežno zbirko mineralov s področja Slovenije. Danes je v Hiši mineralov na ogled preko 4.000 različnih mineralov zasebne zbirke zbiralca in poznavalca Jožeta Rihtarja.

V zbirki je edinstveni kos jantarja, ki je bil najden v Premogovniku Velenje leta 2008. Poleg zbirke mineralov predstavlja Hiša mineralov tudi gemološko zbirko dragih kamnov. Zbirka ima tudi pester izbor mineralov, ki žarijo v vsem svojem blišču pod ultravijolično svetlobo.

Kontakt

Muzej Usnjarstva Šoštanj

Usnjarstvo je bilo na Slovenskem skozi stoletja tradicionalno pomembna obrt. Z razvojem industrializacije je ta obrt v ponekod prerasla na industrijski nivo in v 20. stoletju predstavljala pomembno panogo gospodarstva. Zaradi krize usnjarstva je v drugi polovici 20. stoletja večina usnjarskih industrijskih obratov propadla.

Kontakt

Preberi več

Spominski center 1991

Spominski center 1991 s stalno razstavo, dogodki in pedagoškimi programi predstavlja Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino v procesih osamosvajanja Republike Slovenije, postal pa naj bi tudi prostor druženja, srečevanja in povezovanja domoljubnih ljudi. Spominski center 1991 si je mogoče ogledati po dogovoru z Muzejem Velenje.

Kontakt

Vila Mayer

Vila Mayer, objekt Občine Šoštanj, je značilen primer meščanske arhitekture poznega historizma. Zgrajena je bila na prehodu 19. v 20. stoletje. Postaviti jo je dal odvetnik dr. Fran Mayer, med svetovnima vojnama dolgoletni šoštanjski župan. Od leta 2002 je lastnica vile Občina Šoštanj, ki je leta 2009 vilo prenovila in v njej vzpostavila stalne zbirke kulturne dediščine, ki so na ogled javnosti.

Vila je tudi protokolarni objekt Občine Šoštanj. Od 1. 7. 2015 dalje je poročni salon Vile Mayer postal tudi uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez. Vila je od leta 2006 skupaj z vrtom razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 16635). V pritličju Vile Mayer je urejena informacijska točka, kjer lahko dobite tudi BICY kartico. Za izdajo BICY kartice potrebujete osebni dokument in listino, iz katere izhaja davčna številka.

Kontakt

Preberi več

Topolšica, 9. maj 1945 – Spominska soba podpisa delne nemške kapitulacije

Spominska soba v Topolšici je posvečena spominu na podpis ene od štirih delnih vdaj nemške vojske. Za Slovence se je s tem končala druga svetovna vojna.

Kontakt

Preberi več

Štirinajsta divizija – Spominski park in soba posvečena prihodu 14. divizije na Štajersko

Spominski park in soba na Graški Gori je posvečena bojem legendarne 14. partizanske divizije, ki je po prihodu na Štajersko tukaj bila hude boje.

Kontakt