SI
03 896 17 15 03 896 17 15
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Gradovi in vile

Velenjski grad

Če bi zaprli oči in si v mislih skušali pričarati pravljični grad, podoba, ki bi nastala za vekami, prav gotovo ne bi bila daleč od podobe gradu Velenje, ki nas pozdravi ob vstopu v Velenje na položnem griču. Njegovo jedro je bilo postavljeno v 13. stoletju, večji del današnje podobe pa je dobil tri stoletja pozneje, ko so med drugim zgradili notranje arkadno dvorišče ter večji del slikovitega obzidja s stolpi in mogočno renesančno rondelo. 

Velenjski grad je nekoč imel prečudovit vrt, danes pa na tej lokacij Šaleški študentski klub vsako leto organizira rock koncert na gradu.

Preberi več

Virtualni sprehod po Velenjskem gradu   Več o Muzeju Velenje na Velenjskem gradu  

Razvalina gradu Ekenštajn

Razvalina stoji na skalni kopi vrh položnega grebena blizu šaleškega gradu. Grad se prvič omenja leta 1329 in je razpadel v 17. stoletju, ko so ob njegovem vznožju pozidali graščino Gorica. Grajska zasnova je dvodelna in kaže v starejšem delu ostanek regularne pravokotne kastelne zasnove gotske dobe, ki se je pozneje razrasla vzdolž grebena.

Preberi več

Razvaline gradu Šalek

Grad, ki leži na strmem griču nad naseljem Šalek, je verjetno najstarejša grajska stavba v Šaleški dolini. Po njem je dobila dolina tudi ime. Grad je bil opuščen po letu 1770, še danes pa so razvaline njegovega stolpa osrednja točka v Velenju. Stolp, ki se je v večini ohranil do danes, je bil najstarejši del gradu. Stolp je znamenit po svoji obliki, saj je v tlorisu trikotne oblike in kot tak enkraten v slovenskem prostoru. Arheološka izkopavanja v zadnjih letih so njegov tloris približala naključnemu obiskovalcu.

Razvaline gradu Šalek si je pobližje mogoče ogledati le s ključem, ki ga po predhodnem dogovoru dobite v Muzeju Velenje (Velenjski grad -  kontakt: 03 898 26 30).

Preberi več

Grad Turn, Hrastovec pri Velenju

Grad leži na položni vzpetini v naselju Hrastovec pri Velenju. Prva omemba gradu izvira že iz leta 1207, tako da utegne imeti današnja stavba, kjer nepravilno oblikovani trakti oklepajo notranje dvorišče, še romanske sestavine.

Preberi več

Dvorec Gutenhart/Dobrova

Domnevajo, da naj bi v bližini današnjega dvorca Gutenhart nekoč stal manjši grad - bevški dvor, na katerega nakazujejo viri iz 15. stoletja. Današnji dvorec nosi ime tudi Dobrova ali Dobrovca.
Ni ga težko opaziti, saj s svojo dvignjeno lego na holmu izstopa od drugih hiš v Črnovi.

Preberi več

Grad Švarcenštajn/Gradič

Prve omembe Švarcenštajna ali Gradiča izvirajo iz leta 1360, nekateri raziskovalci pa domnevajo, da je lahko Gradič kar sto let starejši. 
V 15. stoletju je bil v lasti Celjskih grofov.

Preberi več

Graščina Gorica

Graščina Gorica je bila sprva pristava, v 16. stoletju pa so jo predelali v graščino, v katero se je vselila gosposka iz Ekenštajna. Dvor v dolini jim je bil seveda udobnejši kot stari grad Ekenštajn na vrhu strmih pobočij.


Preberi več

Vila Herberstein

V drugi polovici 19. stoletja je bila zgrajena vila Herberstein, umeščena med velenjskim gradom in gradom Šalek, na rahli vzpetini ob robu gozda, od koder se odpira pogled vse do Šoštanja. Uvršča se med najbolje ohranjene primestne vile v Sloveniji in je poleg Vile Bianca in vile Gorica ena od treh v Šaleški dolini, ki se lahko pohvali z bogato zgodovino. 

Preberi več

Vila Bianca

Že več kot 700 let se pod vznožjem Velenjskega gradu stiska današnje Staro Velenje oziroma nekdanji trg Velenje, ki je skupaj z gradom nastal sredi 13. stoletja. Trški ambient od druge polovice 19. stoletja omejuje Vila Bianca, ena najlepših stavb v trgu. Predmestna vila, grajena v duhu starih fevdalnih dvorcev, je mešanica neorenesanse in neogotike. Poleg vile Herberstein in graščine Gorica je ena izmed treh historičnih palač v Velenju. Vila Bianca je dobila ime po grofici Bianci Adamovich, ki je živela v 19. stoletju. 

Preberi več

Pozojeva grajska pot okoli Velenja