SI
03 896 17 15 03 896 17 15
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Čarobnost podeželja Šaleške doline

Dopustite si, da vas Šaleško podeželje očara.

Ker tu z vsemi čuti občutite nepozabno. Ker tu najdete navdihe za novo radovednost. Ker si tu vaše telo želi biti še aktivnejše. Ker tu vaša duša najde prava doživetja zase.

ČAROBNOST SONCA

ČAROBNOST DOŽIVETIJ

ČAROBNOST TRADICIJE

ČAROBNOST SPOMINOV

Projekt Čarobnost podeželja Šaleške doline nastaja s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželja (pristop Leader) preko Zavoda Savinja (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline). Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt delno financira EU.

O PROJEKTU

Operacija »Čarobnost podeželja Šaleške doline« je nadgradnja dveh v preteklosti že izvedenih operacij:
- »Turistična ponudba podeželja Šaleške doline«, ki je v letu 2014 v katalog »Podeželje Šaleške doline« povezal turistične ponudnike, ki  delujejo na podeželju Šaleške doline in
- »Raznovrstnost podeželja Šaleške doline«, ki je v letu 2012 zbral ponudbo kmetij Šaleške doline v katalogu »Imejmo zabavo, jejmo zdravo z raznovrstno ponudbo podeželja Šaleške doline«.

V okviru naše operacije želimo oba zgoraj omenjena projekta nadgraditi v obliki zanimivih, kakovostnih integralnih zelenih turističnih produktov skupaj z mrežama turistično-informacijskih točk (TIP) in ponudnikov (partnerjev) storitev na podeželju Šaleške doline v okviru podpornega okolja. Operacija zajema vključevanje različnih ponudnikov (turističnih) storitev Šaleške doline, pozicioniranje produktov na turističnih trg, oglaševanje in marketing.

CILJI

AKTIVNOSTI

REZULTATI