SI
03 896 17 15 03 896 17 15

Čarobnost podeželja Šaleške doline

Projekt Čarobnost podeželja Šaleške doline nastaja s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželja (pristop Leader) preko Zavoda Savinja (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline). Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt delno financira EU.

O PROJEKTU

Operacija »Čarobnost podeželja Šaleške doline« je nadgradnja dveh v preteklosti že izvedenih operacij:
- »Turistična ponudba podeželja Šaleške doline«, ki je v letu 2014 v katalog »Podeželje Šaleške doline« povezal turistične ponudnike, ki  delujejo na podeželju Šaleške doline in
- »Raznovrstnost podeželja Šaleške doline«, ki je v letu 2012 zbral ponudbo kmetij Šaleške doline v katalogu »Imejmo zabavo, jejmo zdravo z raznovrstno ponudbo podeželja Šaleške doline«.

V okviru naše operacije želimo oba zgoraj omenjena projekta nadgraditi v obliki zanimivih, kakovostnih integralnih zelenih turističnih produktov skupaj z mrežama turistično-informacijskih točk (TIP) in ponudnikov (partnerjev) storitev na podeželju Šaleške doline v okviru podpornega okolja. Operacija zajema vključevanje različnih ponudnikov (turističnih) storitev Šaleške doline, pozicioniranje produktov na turističnih trg, oglaševanje in marketing.

CILJI

AKTIVNOSTI

REZULTATI