SI
03 896 17 15 03 896 17 15
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Arhitekturne zanimivosti

Modernistična arhitekturna zasnova Velenja
Urbanizem in arhitektura sta bila zasnovana po načelih modernega sloga. Stavbe so bile zamišljene ambiciozno, drzno, z avtorskim pečatom, estetsko in funkcionalno: mesto se je zdelo kot kopica kristaliničnih teles – gladkih, pisanih škatel, razsutih po dolini. Namesto da bi v mestu sadili parke, so mesto postavili v park, v naravo. Zgradili so višinske poudarke – stolpnice/nebotičnike, pa trgovine, šole, zdravstveni dom, vodovod in daljinsko toplovodno ogrevanje. Mesto ni bilo samo sebi namen: visoka kakovost urbanega bivanja naj vi preobrazila stanovalce v vzorne člane socialistične skupnosti, ki odgovorno skrbijo za okolje, so družbeno aktivni in sodelujejo na kulturnih in športnih prireditvah.
Promenada Velenje
Območje promenade je locirano v središču mesta Velenja. Iz severne strani se Promenada konča pri Trgu mladosti (v bližini Centra srednjih šol Velenje in Zdravstvenega doma Velenje), medtem ko je njen zaključek na južni strani zamejuje Cankarjeva ulica. Promenada je s svojo lego ločnica med mestnimi conami izobraževanja, zdravstva in centralnih dejavnosti. Predstavlja osnovno komunikacijsko arterijo, ki jo dijaki in študentje (in drugi) dnevno uporabljajo za dostop do mestnega jedra – centra. Promenado na njeni sredini prečka reka Paka, preko katere je vzpostavljena nova mostna povezava, vzporedno z reko Pako pa jo prečkajo Vodnikova cesta in Prešernova cesta. Del promenade je tudi nov dvoetažni garažni objekt, ki leži na severni strani območja obdelave, ob Tomšičevi ulici, s katere je tudi predviden uvoz v garažo. Na vzhodni strani objekta stojita zdravstveni dom Velenje in stanovanjski blok, na zahodni pa srednješolski center Velenje. Na južni strani se odpira prostor promenade.

Vila Bianca

Vila, ki jo je okoli leta 1855 pozidal grof Hubert d'Harnoncourt-Unverzagt, tedanji lastnik velenjskega gradu, je značilna predmestna vila, grajena v duhu starih fevdalnih dvorcev. Stavba je pozidana v neogotskem slogu in je pomembna tako zaradi svoje vloge v prostoru, kjer zamenjuje stari trški ambient, kot zaradi arhitekturnih ambicij – te se kažejo v zavestnem naslonu na tradicijo starih fevdalnih grajskih stavb.

Kontakt

Delovni čas

Dom kulture

Kulturni dom Velenje je mestni dom kulture, namenjen izvedbi kulturnih prireditev, kinopredstav, simpozijev ipd. Gre za avtorsko  delo arhitekta Otona Gasparija, pozidano leta 1959.

Objekt stoji na severozahodu Titovega trga v Velenju, moderno in izrazit geometrijsko zasnovane mestne ploščadi, ki jo prostorsko definirajo avtorsko oblikovane, moderne stavbe javnega  značaja.

Objekt Kulturnega doma v Velenju vsekakor sodi med najkvalitetnejše, celostno zasnovane objekte povojne, moderne arhitekture v Slovenji. Arhitekturni izraz zunanjščine in notranjščine vključno s tlorisnim konceptom ter z vsemi detajli in opremo, je izrazita in dosledna moderna arhitektura petdesetih let 20. stol. Reprezentančnost objekta, ki jo zahteva funkcija, pa je ustvarjena predvsem z izbiro bogatih materialov in s kvalitetnim, avtorskim oblikovanjem številnih detajlov.

Kontakt:

Kristlov blok

Objekt ima diametralno različni fasadi: obcestna je enakomerno členjena s trakovi oken, zadnja pa je z razsutimi okenskimi odprtinami in poševnimi okenskimi izzidki izrazito grafično obravnavana. Čitljiva je členitev na betonski podstavek in opečno telo s podstrešnim vencem prezračevalnih rež. Masivna vmesna plošča omogoči spremembo statičnega sistema iz stebrov v stene. Nosilci pogledajo na fasado. Razmeroma ozka lamela omogoča kakovostno osvetljavo stanovanj z dveh strani.
Za blok je avtor leta 1964 dobil nagrado Prešernovega sklada.

Staro Velenje

Velenje se kot trg omenja že leta 1264 in kot tako spada med najstarejše srednjeveške trge na Slovenskem. Zaradi kasnejšega  zelo počasnega razvoja je ostala tlorisna zasnova prvotnega trga nespremenjena do danes. Tloris Starega Velenja determinira lega ob stičišču dveh cest: Celje - Šoštanj in Polzela – Velenje. Trški tloris zaključuje na eni strani vila Bianca, na drugi stani pa velika stavba nekdanjega hotela.

Vila Herberstein

Penzion Vila Herbestain je gostišče I. kategorije z 7 sobami v umirjenem,elegantnem secesijskem slogu. Vila predstavlja tip odlične primestne vile iz druge polovice 19.stoletja. V notranjosti je vredno opozoriti zlasti na bogato kasetirane in profilirane lesene strope ter stopnišča z balustradnimi ograjami. Gre za eno najlepših in najbolj intaktno ohranjenih stavb v Šaleški dolini s krasnim pogledom na mesto Velenje.
Po oceni domačih in tujih gostov ena izmed najlepših primestnih vil iz druge polovice 19.stoletja, v kateri Gorenje Gostinstvo, d.o.o.,opravlja vrhunsko gostinsko dejavnost. Primerna je za pripravo poslovnega kosila ali večerje, praznovanje osebnega praznika, poročnega obreda in poročne pogostitve. 

Kontakt

Delovni čas

Grilova domačija

Grilova domačija je v ekomuzej preurejena stara viničarija na nekdaj vinorodnem pobočju Lipja pri Velenju, 6 km iz Velenja. Domačija obsega hišo s črno kuhinjo, zelenjavni in zeliščni vrt, čebelnjak, vinograd in sadovnjak. Za oglede je odprta od 1. maja do 30. septembra, od petka do nedelje, med 10. in 17. uro. Za najavljene skupine odprto tudi po dogovoru. Vodeni ogled za skupine traja približno eno uro. Dodatna ponudba: V sklopu je muzejska trgovina, ki ponuja pester izbor ekološko pridelanih produktov iz Grilove domačije in lokalnih društev.

Hiša je bila predvidoma postavljena sredi 19. stoletja kot majhna viničarska hiša (viničarija) na vinorodnem pobočju Lipja in Vinske Gore. Ob koncu 19. stoletja se je vinska trta zaradi pojava trtne uši umaknila, viničarije pa so se zaradi majhnih posesti preoblikovale v domačije manjših kmetov. V tem času je bilo hiši dozidano tudi gospodarsko poslopje. Hiša je vrhkletna, delno zidana in delno lesena, s krajšo stranico potisnjena v breg. Ima ohranjeno črno kuhinjo, vežo, »hišo«, »štiblc« in vinsko klet. Domačija je danes eden redkih relativno dobro ohranjenih primerov dediščine viničarjev na območju Vinske Gore.

Kontakt

Vaško perišče

Perišče je staro blizu 100 let in je bilo zgajeno ob potoku v takratnem središču kraja Vinske Gore. Na njem so prale perilo žene iz bližnje in daljne okolice. Požarnovarnostni bazen je služil za deponiranje vode in porabi ob požarih v okolici centra. Bližnji kmetje so gonili napajati živino k koritu.Vodo iz izvira v kapelici so v sodih vaščani vozili domov za porabo, saj jih je večina bila brez vode. Ob perišču so bile tudi dve apneni jami. Apno so uporabljali za beljenje stanovanj.

Vovkov mlin

Še ohranjen Vovkov mlin je zadnji od sedmih mlinov v tej dolini. Pripisujejo mu starost okoli 400 let. V preteklosti je mlel žito za potrebe Kačjega gradu. Mlin ima še ohranjeno mlinsko kolesje in celo mlinsko tarifo, s katero so bole predpisane dajatve za mletje žita.

Kontakt