SI
03 896 17 15 03 896 17 15

Bicy

Brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles

Sistem BICY je brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles, ki vključuje 76 koles na 16 izposojevalnih postajah v Velenju in Šoštanju. Zaradi velikega zanimanja za izposojo koles smo v preteklem letu sistem BICY nadgradili z dvema postajama, in sicer v KS Pesje (pri Gasilskem domu Pesje) ter pri Nakupovalnemu  centru Velenjka. 

Sistem BICY omogoča izposojo kolesa do 14 ur na teden za uporabnika. V sistem so vključena kakovostna kolesa slovenskega proizvajalca KRPAN. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli postaji oziroma prostem stojalu sistema BICY. Sistem BICY je bil razvit lokalno, s strani zunanjega izvajalca - Šolskega centra Velenje. 

V letu 2014 se je v sistem BICY vključila tudi Občina Šoštanj z 20 kolesi na štirih postajah. Šoštanjski sistem koles je kompatibilen velenjskemu in omogoča izposojo koles v Velenju in Šoštanju. 

Registracija uporabnika (pridobitev kartice za uporabo sistema BICY):

Za uporabo sistema BICY je potrebna osebna registracija uporabnika na Zavodu za turizem Šaleške doline (v Vili Bianci), klicni center: 080 19 61. Za registracijo potrebujete osebni dokument in davčno številko! Po uspešni registraciji prejmete uporabniško kartico ter PIN številko.

Registracijo v Šoštanju lahko opravite v Vili Mayer, Občini Šoštanj, Muzeju usnjarstva ali v TP Topolšica

Navodila za uporabo sistema Bicy  

Lokacije postaj

Splošni pogoji Bicy

Bicy postaje v živo

Na kolesih sistema BICY lahko tudi oglašujete!

Mestna občina Velenje različnim ponudnikom omogoča oglaševanje na kolesih sistema BICY. Kolo predstavlja medij z izredno veliko časovno izpostavljenostjo oglasnih površin, prav tako pa tudi zelo zanimiv in udaren zunanji medij. Njegova prednost se izraža v odlični sinhronizaciji z mestnim okoljem in vsakdanjim mestnim vrvežem, saj ne zahteva nikakršnega poseganja v okolje.

Oglasna sporočila na kolesih dosegajo visoko stopnjo prepoznavnosti, atraktivna kolesa BICY sistema pa lahko s svojimi oglasnimi površinami prodrejo tudi v območja kjer je klasični promet prepovedan. 
Oglasna sporočila izdela naročnik. Mestna občina Velenje poskrbi za tiskanje, namestitev, vzdrževanje in odstranitev oglasa. Na voljo so trije različni paketi oglaševanja. Za cenik kontaktirajte Zavod za turizem Šaleške doline, tic@velenje.si in 03/ 896 18 60.

Servisno stojalo

V torek, 29.11.2016 se je v Velenju ob postaji Bicy pred Vilo Bianco postavilo servisno stojalo, na katerem si lahko uporabniki sami popravijo kolo in napolnijo pnevmatike.

Projekt BICY – Cities and Regions of Bicycles, v sklopu katerega smo vzpostavili sistem izposoje mestnih koles, izvaja Mestna občina Velenje v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje. Projekt je sofinanciran s strani evropskega programa Srednja Evropa. Več na www.velenje.si in www.bicy.it.